لیست شماره های داخلی تکتا

  احمد خورشید سوار داخلی 301مدیریت - مدیر عاملKhorshidsavar@Takta.com
  سید امین صانعیداخلی 338مدیریت - مشاور عالیSaneey@takta.com
  محمدرضا مدبرداخلی 310مدیریت - قائم مقامModabber@takta.com
  مسعود کربلائي خدادداخلی 326اداری - مدیر اداریkarbalaei@takta.com
  صبا فلاحداخلی 434اداری - مسئول دبیرخانهfallah@takta.com
  پريسا كاركنداخلی 314امور حقوقي و قراردادها - سرپرست امور قرارداد هاkarkon@takta.com
  محسن توفيقي نژادداخلی 325امور مالي - کارشناس حسابداریtofighinejad@takta.com
  فاطمه عبديداخلی 320امور مالي - سرپرست حسابداری صنعتیabdi@takta.com
  علی رضا رضایی خانیکیداخلی 419امور مالي - مدیر مالیRezaei@takta.com
  علیرضا پاکاریداخلی 425امور مالي - کارشناس حسابداریpakari@takta.com
  رضا صالحيداخلی 351امور مالي - سرپرست انبارsalehi@takta.com
  فرزان آرش داخلی 385امور مهندسي - مدیر مهندسیFarzan@takta.com
  محمد جعفريداخلی 349امور مهندسي - کارشناس امور مهندسیjafari@takta.com
  مهناز نژادعلي لفمجانيداخلی 349آزمايشگاه - سرپرست امور آزمایشگاه هاNejadali@takta.com
  محسن حداديداخلی 433آموزش - سرپرست پشتیبانی و خدمات اداریhaddadi@takta.com
  مهران زرین پورداخلی 321بازرگانی - سرپرست معاونت بازرگانیZarinpour@takta.com
  محمدرضا نوروزي سارنگداخلی 331بازرگانی - کارشناس فروش nourozi@takta.com
  اصغر عباس زادهداخلی 456بازرگانی - کارشناس مناقصاتabbaszadeh@takta.com
  بابک نياوندداخلی 382تحقيق و توسعه بازار - کارشناس طراح الکترونیکNiavand@takta.com
  مهشيد سلطان سليميداخلی 369تولید - کارشناس برنامه ریزی و تولید salimi@takta.com
  محمد زارع نيستانکيداخلی 370رگلاژ - مدیر تولید Zare@takta.com
  حسين مبكيداخلی 380رگلاژ - سرپرست رگلاژmobki@takta.com
  سيدمجتبي اماميداخلی 339سفارشات و تداركات - سرپرست واحد تامین تجهیزات مکانیکEmami@takta.com
  فرزاد فرازمندداخلی 348سفارشات و تداركات - سرپرست واحد تامین خارجیFarazmand@takta.com
  رامين راسخيداخلی 317سفارشات و تداركات - کارشناس بازرگانی خارجیRasekhi@takta.com
  محمد كدخدارستمداخلی 343مديريت - مشاور فرهنگیkadkhodarostam@takta.com
  محمدرضا صابریداخلی 302مديريت - رئیس دفتر مدیر عاملsaberi@takta.com
  سهيل معاونيداخلی 377مدیریت کنترل کیفیت - مدیر کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولیدMoaveni@takta.com
  سعيد رحمانيداخلی 306مدیریت راهکارهای فناوری اطلاعات - مدیر انفورماتیکRahmani@takta.com
  اميررضا اميريداخلی 329مدیریت راهکارهای فناوری اطلاعات - کارشناس پشتیبانی شبکه Amiri@takta.com
  زهرا جباريداخلی 328مدیریت راهکارهای فناوری اطلاعات - مسئول خدمات شبکهJabbari@takta.com
  فاطمه جبليداخلی 419مسئول دفتر مدیریت مالی - مسئول دفتر مالی jebeli@takta.com
  صحرا فرنياداخلی 396روابط عمومی و امور بین‌المللinfo@takta.com