Copyright 2021 -

روز سه شنبه مورخ 25/2/97 هیئتی متشکل از نمایندگان اداره نظارت و ارزیابی مراکز طی بازدیدی که از مجموعه تکتا به عمل آوردند، از نزدیک با دستاوردهای جدید این شرکت آشنا شدند. پس از معرفی کلی مجموعه فعالیتهای شرکت، بازدیدکنندگان از مراحل ساخت و تولید محصولات مانند فرستنده دیجیتال تلویزیونی 1+3 و SSPB ، ... و همچنین نمایشگاه دائمی شرکت دیدن به عمل آوردند.

بازدید اداره کل نظارت و ارزیابی

لوگوی تک سیما

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+