Copyright 2017 -

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره 01/96/GT

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك ( تكتا )

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره 01/96/GT

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك،تكتا (سهامي خاص) وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوري اسـلامي ايـران در نظـر دارد تأمین قطعات مورد نیاز تولید فرستنده‌های تلویزیونی خود را با مشخصات درخواستی از طریق مناقصه عمومی (دومرحله‌ای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه واجدین شرايط می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن، از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز چهارشنبه 27/02/96 در ساعات اداری به محل شرکت واقع در بزرگراه شهید چمران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك_تكتا، امور قراردادها (تلفن : 88055077 ) مراجعه نمایند .

هزینه خرید اسناد مناقصه : 200،000 ریال (واریز به حساب 80/1702 نزد بانک مرکزی کد 50 با شماره شبای 110100004001029504017021 به نام شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک-تکتا، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)

سپرده شرکت در مناقصه : 1،250،000،000 ریال ( ضمانت‌نامه بانکی یا موارد مندرج در اسناد مناقصه)

آخرین مهلت ارسال پاکات : روز چهارشنبه ساعت  12 مورخ 10/03/96 در محل شركت امور قراردادها

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب : روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 10/03/96 در محل شركت امور قراردادها

تاریخ بازگشایی پاکات قیمت متعاقباً اعلام خواهد شد.

مهلت اعتبار پیشنهادات : سه ماه

   ارائه اصل فيش واريزي و معرفی‌نامه جهت دريافت اسناد الزامي است.

کارفرما(خریدار) در قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست.

www.takta.com

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+