Copyright 2018 -

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره GT/96/02

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك (تكتا)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره GT/96/02

شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك، تكتا (سهامي خاص)  در نظر دارد تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود شامل 14 نیم‌راه داخل شهر و 8 نیم‌راه خارج از شهر (مینی بوس ايويكو) را با مشخصات درخواستی از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه واجدین شرايط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن، از تاریخ چاپ آگهی لغایت چهارشنبه 96/10/27 در ساعات اداری به محل شرکت واقع در بزرگراه شهید چمران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شركت تحقيق و توليد وسایل الكترونيك تكتا، امور قراردادها (تلفن: 88055077) مراجعه نمایند.

هزینه خرید اسناد مناقصه: 300،000 ریال (واریز به حساب 80/1702 نزد بانک مرکزی کد 50 با شماره شبای 110100004001029504017021 به نام شرکت تحقیق وتولید وسایل الکترونیک تکتا، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)

سپرده شرکت در مناقصه: 400،000،000 ریال ( ضمانت نامه بانکی یا موارد مندرج در اسنادمناقصه)

آخرین مهلت ارسال پاکات: روز چهارشنبه ساعت: 12 مورخ 96/11/11 در محل شركت امور قراردادها

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه ساعت: 14 مورخ 96/11/11 در محل شركت امور قراردادها

تاریخ بازگشایی پاکات قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهلت اعتبارپیشنهادات: سه ماه

ارایه اصل فيش واريزي و معرفي نامه جهت دريافت اسناد الزامي است.

کارفرما (خریدار) در قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست.

www.takta.com

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+