Copyright 2017 -

گواهینامه

         تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار                      سندیکای صنعت مخابرات ایران           تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار

download 3download 5download 2

                         اعتبار نامه                                        صلاحیت شرکت های انفورماتیکی                      استاندارد

download 1downloaddownload 6

    کارت بازرگانی            

download 4

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+