Copyright 2018 -

کالیبراسیون.ممیزی.بازرسی فنی.QC

واحد کنترل کیفیت شرکت تکتا

       شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک با توان علمی و کارشناسی مدیران و پرسنل سختکوش خود، دارای واحد کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بی المللی میباشدکه با دستورالعملها و روشهای اجرایی منطبق با الزامات ISO9001:2008 و ISO/IEC17025  نسبت به کنترل کیفیی محصولات شرکت اقدام نماید. کیفیت محصولات شرکت تکتا توانسته اعتماد مشتریان خود را کسب نموده و واحد کنترل کیفیت در آزمایشگاه شرکت که مطابق با نظام تایید صلاحیت کشور ثبت گردیده و دارای گواهینامه بین المللی 17025 می باشد  بصورت مستمر کیفیت تعریف شده برای محصولات را تحت پایش قرار می دهد و همگام با  خط مشی کیفیت تعریف شده توسط مدیریت عامل شرکت مصمم است تا کیفیت محصولات شرکت را در هر مقطع زمانی نسبت به دوره های قبلی ارتقاء داده و از استاندارد های مدیریت کیفیت نیز در افزایش توان خود، بهره کافی می برد.

روند فعالیت واحد کنترل کیفیت شرکت تکتا

برنامه ریزی و تدوین:

       تدوین طرح کنترلی و استانداردهای درون سازمانی و معیارهای پذیرش براساس استانداردهای ملی و بین المللی ITU  وIEC و   ISOو نیازهای مشتری، قوانین و نیازمندی های سازمانی جهت کنترل مشخصه های مواد اولیه، فرایند تولید و محصول تولید شده ومسئولیت ارتقاء و به روز آوری استانداردها و مستندات واحد

آزمون مواد اولیه و صدور تاییدیه :

          مواد اولیه ورودی به انبار جهت بررسی انطباق با استانداردها ومعیارهای پذیرش موجود، براساس جداول AQL تعریف شده، نمونه برداری شده و بررسی اولیه آزمایشات مورد نیاز در داخل آزمایشگاه برروی آنها انجام می گیرد (مرحله رسید موقت ) و در صورت انطباق عملکردی و کیفی مجوز ورود این  مواد به انبار صادر می شود (مرحله قبض انبار ).

بازرسی و آزمون حین فرایند تولید :

          در این بخش، کنترل و نظارت برفرایند تولید از ابتدا تا مراحل نهایی، انجام پذیرفته و مطابق طرح کنترلی تدوین شده و نظارت و بازرسی حین تولید در تمام بخشهای تولیدی صورت می گیرد.

بازرسی و کنترل نهایی محصول :

         در این قسمت با نمونه برداری از محصولات تولید شده و انجام آزمایشات متعدد برروی آنها در آزمایشگاه، کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار میگیرد و در پایان تولید،از دریافت تاییدیه کنترل کیفیت، مجوز خروج محصول صادر می شود.

اطمینان بخشی از کیفیت محصولات تولیدی از مرحله ورود مواد خام به شرکت تا تولید محصول نهایی بر عهده واحد کنترل کیفیت می باشد .

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

         اطلاعات ثبت شده در مراحل مختلف کنترل و بازرسی یک محصول مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و نتایج حاصله جهت ارتقاء کیفیت و بهینه سازی روش تولید آن محصول به کار گرفته می شود.

شرح وظایف واحد کنترل کیفیت تکتا

 • حصول اطمینان نسبت به  انجام اقدامات اصلاحی و پیشگرانه درصورت وجود عدم انطباق و پیگیری تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده در خط تولید  
 • حصول اطمینان نسبت به انجام فعالیتها بر اساس دستور العملها و روشهای اجرایی پیش بینی شده در واحد کنترل کیفیت 
 • تهیه دستور العمل ها ، ضوابط و مقررات کیفی برای کلیه مشخصات فنی محصولات موجود و نظارت بر اجرای آنها
 • کنترل مشخصه های فنی و حدود تلورانسها برحسب مدارک آرشیو فنی محصول
 • همکاری به منظور بهبود محصول در جریان ساخت از نظر کیفی و ارائه خدمات لازم برای تست محصولات جدید
 • همکاری با واحد امور مهندسی و برنامه ریزی تولید شرکت در تعیین فرایندهای تولید
 • تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی
 •  تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز
 • تهیه گزارشات تست نمونه های اولیه محصول ( T.R )
 • ارزیابی منابع خرید ( تاُمین کنندگان ) و تائید یا عدم تائید آنها
 • نظارت و کنترل بر چگونگی اجرا و کفایت برنامه های آموزشی مرتبط با کیفیت واحد آموزش
 • تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید
 • بررسی و ارزیابی وضعیت ، مشخصات و چگونگی عملکرد پیمانکاران فرعی
 • کالیبره نمودن کلیه ابزارهای اندازه گیری مورد نیاز برای آزمونهای
 • ثبت کلیه اطلاعات مرتبط با کالیبراسیون آنها 15-
 • ارسال کلیه وسایل اندازه گیری مرجع و ابزارهایی که امکان کالیبراسیون آنها در شرکت وجود ندارد به آزمایشگاه معتبر کالیبره کننده در هنگام فرا رسیدن زمان کالیبراسیون آنها
 • دریافت و بایگانی کلیه مدارک مرتبط با کالیبراسیون تجهیزات و وسایل اندازه گیری که در آزمایشگاههای خارج از کارخانه صورت می گیرد     
 • مذاکره با واحد تدارکات در خصوص مشخصه کیفی و عملکردی قطعه قبل از خرید نهایی قطعات از بازار 
 •  نظارت بر توقف خط تولید در هنگام تولید محصولات نامنطبق که توسط بازرس کنترل کیفی صورت گرفته است تا رفع نهایی عوامل تولید محصول نامنطبق .
 • انتقال به موقع نارساییهای کیفیتی به مسئول تولید و مونتاژ و مدیریت عامل شرکت  .
 • انتقال سریع نارساییهای حاد به مدیریت عامل شرکت  .
 • برآورد وسایل سخت افزاری بازرسی و آزمونها ( مربوط به آزمایشگاه)
 • تائید مشخصات ابزارها و تجهیزات خطوط تولید و همکاری با واحدهای فنی در انتخاب تجهیزات ساخت .
 • شناسایی و ثبت کلیه مغایرتها و مشکلات مربوط به محصول ، فرآیند و نظام کیفیت .
 • انجام اقدامات لازم به منظوردریافت وجمع آوری نظریات مشتریان درموردعیوب محصولات ازقسمت فروش
 • کمک در برآورد نیازهای آموزشی .
 • ردیابی محصولات نامنطبق در موارد مورد نیاز و شکایت مشتری .
 • نظارت بر ارائه خدمات آزمایشگاهی به خط تولید و مونتاژ .
 • هماهنگی با واحدهای مرتبط و حسابداری صنعتی به منظورتشکیل مستمر کمیته ضایعات برای تعیین تکلیف ضایعات مواد و محصولات نامنطبق .
 • آپدیت محصولات نهایی قبل از حمل برای مشتری .
 • ارائه گزارشات مربوط به علل خرابی به واحدهای مرتبط .
 • تشکیل جلسات مشترک با امورمهندسی و تولید به منظور بررسی مشکلات کیفی و فنی .
 • دریافت اطلاعات مربوط به اقلام ورودی از قسمت تدارکات شرکت و اطلاع به بازرسین برای کنترل و آزمون مواد اولیه و نیمه ساخته ورودی .
 • دریافت اطلاعات مربوط به قطعات حین تولید و محصول نهایی و تهیه گزارشات مربوط به آمار ضایعات .
 • دریافت اطلاعات کیفی مربوط به محصول نهایی با توجه به گزارشات دریافتی از واحد خدمات پس از فروش
 • نگهداری کلیه مستندات وسوابق مرتبط با کنترل کیفیت .
 • ارائه گزارشات مورد نیاز به مدیریت عامل .
 • شرکت در جلسات بهبود مستمر وبالا بردن  کارایی تولید و همکاری در زمینه اخذ گواهینامه ها
 • انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت عامل .

لیست تجهیزات آزمون واحدکنترل کیفیت شرکت تکتا

 1. ANRITSU  OSCILOSCOPE        
 2. TECTRONIX   SPECTRUM ANALYZER  
 3. R&S LCR  Meter               
 4. MITUTOYO  MICROMETER
 5. ETALON   CALIPER    
 6. THRULBY THANDAR FUNCTION GENERATOR       
 7. ZSM-1001 MICROSCOPE  
 8. TNM 2000 IC PROGRAMMER 
 9. DIGITAL  VIDEO MULTIPLEXER   
 10. VARISTOR
 11. VIBRATION TEST SYSTEM    
 12. VM700 TECTRONIX
 13. DVBT2 MODULATOR    PROTELEVISION
 14. PWM  GENERATOR   
 15. NTC PROBE THERMOMETER
 16. RPM MEASUREMENT INSTRUMENT 
 17. LUTRON LASER/CONTACT  TACHOMETER
 18. AIR VELOCITY &AIR FLOW ANEMOMETER
 19. LASER THERMOMETER
 20. RF SIGNAL GENERATOR
 21. SONY SSC-DC378P COLOR VIDEO CAMERA

 

برنامه اجرایی واحد کنترل کیفیت شرکت تکتا در سال 1394 : 

 • تاسیس آزمایشگاه های استاندارد برای تست مواد و محصولات تولیدی در زمینه های غیر DVBT در راستای درآمدزایی
 • گسترش عرصه فعالیت واحد کنترل  به تست و کنترل کیفی محصولات دانش بنیان  تولیدی  
 • گسترش همکاری با واحدهای تحقیق و توسعه تکنیکال جهت تولیدی نمودن طرحهای این واحدها با توجه به امکانات گسترده موجود در شرکت تکتا
 • برنامه ریزی و تدوین وپیشنهاد خط مشی اجرایی برای مکانیزه نمودن کامل خط تولید شرکت و ایجاد ظرفیت بالاتر تولید
 • کاهش هزینه های تولید با رویکرد آموزشی ضایعات صفر. 
 • تدوین استاندارد اجباری ملی برای فرستنده های DVBT/T2   با همکاری موسسه استاندارد و تحقیفات صنعتی ایران
 • فعالیت در جهت اخذ نمایندگی شرکتهای بین المللی فعال در زمینه آزمون های مرتبط و کالیبراسیون

 

 

 

 

 

 

 

تهران  بزرگراه شهيد چمران  نبش خيابان ملاصدرا صندوق پستی: 5785-1155  تلفن تماس: 88055580 21 98+  نمابر: 88039763 21 98+